CÔNG TY CHUYÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG VÀ NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Bình luận

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
 • #5
  vô danh Sun, 26 10 2014 07:55
  công ty chất lượng cái đéo gì, công trình thi công cho người ta thì dang dỡ rồi bỏ của chạy lấy người, tiền thì không phát cho nhân viên với công nhân. Ghi tên công trình đang thi công và hoàn thành đấy à. có công trình nào hoàn thành đâu mà ghi. làm việc như công ty này mà cũng nhận được công trình nửa hả.
 • #4
  Quyên bán cơm Sun, 26 10 2014 07:49
  ông Nguyễn duy thanh giám đốc sao ông không trả tiền cơm cho tôi
 • #3
  sang Fri, 24 10 2014 03:35
  khi nào thanh toán lương cho e z anh Nguyễn Duy Thanh Giám Đốc
 • #2
  Đây chỉ là ví dụ về lời bình luận. Bạn sẽ nhận được các lời bình luận từ những người truy cập website của bạn.
 • #1
  Đây chỉ là ví dụ về lời bình luận. Bạn sẽ nhận được các lời bình luận từ những người truy cập website của bạn.